آمدیم تا بگوییم طلبکار انقلاب ، امام و مردم نیستیم

عباس بسی خاسته : آمدیم تا بگوئیم طلبکار انقلاب و امام نیستیم اما طلبکار کسانی هستیم که در این ۴۵ سال، آرمان های انقلاب و امام را فدای هواهای نفسانی خود و هم فکرانشان کردند. .. آمدیم تا بگوئیم طلبکار شهدا، ایثارگران و خانواده های عزیز آنها نیستیم، اما طلبکار کسانی هستیم که به اسم […]

عباس بسی خاسته : آمدیم تا بگوئیم طلبکار انقلاب و امام نیستیم اما طلبکار کسانی هستیم که در این ۴۵ سال، آرمان های انقلاب و امام را فدای هواهای نفسانی خود و هم فکرانشان کردند.

.. آمدیم تا بگوئیم طلبکار شهدا، ایثارگران و خانواده های عزیز آنها نیستیم، اما طلبکار کسانی هستیم که به اسم شهدا و سوء استفاده از جایگاه آنان، مردم را از ادامه ی راه شهیدان دلسرد کردند.

… آمدیم تا بگوئیم طلبکار مردم با وفا و صبور ایران اسلامی نیستیم، اما طلبکار کسانی هستیم که با رای همین مردم به پست ها و منصب ها رسیدند و متاسفانه فرصت های خدمت را تبدیل به مجالی برای ثروت اندوزی خود و اطرافیان خویش نمودند و امروز هم کاسه ی گدائی رای را میان راهپیمایان به دست گرفته و انتظار دارند که مردم، یک بار دیگر به آنها اعتماد کنند.