آیت الله کعبی : انتخابات فصل عزم و اراده مردم است

انتخابات فصل عزم و اراده مردم است.نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: انتخابات رزمایش حقوقی و سیاسی حضور مردم در مشارکت سیاسی است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری پلیس، آیت الله “عباس کعبی” در پنجمین همایش سراسری انتظامی با گروه‌های مرجع و اقشار تاثیرگذار استان خوزستان با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب […]

انتخابات فصل عزم و اراده مردم است.نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: انتخابات رزمایش حقوقی و سیاسی حضور مردم در مشارکت سیاسی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پلیس، آیت الله “عباس کعبی” در پنجمین همایش سراسری انتظامی با گروه‌های مرجع و اقشار تاثیرگذار استان خوزستان با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب دینی و مردمی بود، اظهار داشت: امام (ره) رونمایی که در ذهن داشت بازتولید اسلام ناب محمدی بر اساس مکتب اهل بیت در عصر حاضر بود.

وی افزود: مردم محور و کانون حرکت دین و سرچشمه جوشان حرکت به سمت رشد، شکوفایی، پیشرفت و تعالی هستند.

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: اگر مردم در صحنه بیایند و دست در دست هم دهند می‌توانند یک انقلاب معجزه گونه همانند انقلاب اسلامی بیافرینند به گونه‌ای که شرق و غرب در مقابل مردم عاجز شوند.

وی عنوان داشت: انقلاب اسلامی با ویژگی‌های ۱- مکتب مردمی بودن، ۲- رهبر مردمی، ۳- خواص و نخبگان مردمی پیشوا و پیشتاز، ۴- توده‌های مردم حاضر در صحنه و ۵- مقاومت، پایداری، صبر و هزینه دادن در راه خدا و در جهت مردم پیروز شد و تداوم آن هم به این ۵ مورد ارتباط دارد.

آیت الله کعبی اذعان کرد: هر جای که پیشرفت کردیم به دلیل حضور مردم در صحنه است و هرجا که چالش و مشکل به وجود آمد ناشی از عدم ارتباط خوب با مردنم است.

وی با با بیان اینکه انتخابات فصل عزم و اراده مردم است، تاکید کرد: انتخابات رزمایش حقوقی و سیاسی حضور مردم در مشارکت سیاسی است.

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه طراحی دشمن این است که ملت ایران را تضعیف کند اظهار داشت: انتخابات متعلق به مردم و ملت است و مردم باید به صحنه بیایند و دشمن را ناکام کنند.

آیت الله کعبی تصریح کرد: به عنوان واجب شرعی و وظیفه دینی هرکس که بتواند کار کند که مردم بیشتر در انتخابات شرکت کنند واجب شرعی است که اقدام کند.