استفاده از فرمانداران باتجربه و قدیمی خوزستان برای برگزاری انتخابات مجلس

رییس ستاد انتخابات خوزستان گفت: در برگزاری انتخابات برای این که بتوانیم توانمندتر ورود کنیم باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم و تصمیم بر این شد از ظرفیت و تجربه فرمانداران قدیمی استان استفاده کنیم.عبدالله افرازه شهاوند در حاشیه جلسه ستاد انتخابات خوزستان که امروز (ششم دی ماه) در اهواز برگزار شد، اظهارکرد: امروز در […]

رییس ستاد انتخابات خوزستان گفت: در برگزاری انتخابات برای این که بتوانیم توانمندتر ورود کنیم باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم و تصمیم بر این شد از ظرفیت و تجربه فرمانداران قدیمی استان استفاده کنیم.عبدالله افرازه شهاوند در حاشیه جلسه ستاد انتخابات خوزستان که امروز (ششم دی ماه) در اهواز برگزار شد، اظهارکرد: امروز در جلسه ستاد انتخابات استان خوزستان به صورت وبینار نیز در خدمت همه فرمانداران بودیم و درباره موضوعات مختلف درخصوص انتخابات و اجرای انتخابات به صحبت پرداختیم.

وی ادامه داد: در حوزه برگزاری انتخابات برای این که بتوانیم توانمندتر ورود کنیم باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم و تصمیم بر این شد از ظرفیت فرمانداران قدیم که افرادی کارکشته هستند و در واقع تجربه خوبی در بحث برگزاری انتخابات دارند، استفاده کنیم. در همین زمینه از پنج الی شش فرماندار استفاده خواهد شد تا به عنوان همیار در کنار فرمانداران باشند، مشاوره بدهند و چالش ها و آسیب ها را احصا کنند و نیز در واقع حلقه واسط فرمانداران با ستاد انتخابات خوزستان باشند.

رییس ستاد انتخابات خوزستان گفت: همچنین بر ایفای نقش کامل و قاطع هیات های بازرسی در حوزه انتخابیه شهرستان ها تاکید داریم؛ تاکید ما بر این است که هیات های بازرسی باید وظایف خود در بحث بررسی روند انتخابات مبنی بر برگزاری در چارچوب سالم را انجام دهند.وی بیان کرد: همچنین نمایندگان فرمانداران برای استفاده در شعب حتما باید اصل بی طرفی را انجام دهند و اگر خلاف این مهم انجام شود حتما نظارت خواهد شد و مورد بررسی قرار می گیرد.

شهاوند با اشاره به اطلس امنیتی در بحث برگزاری انتخابات، گفت: در این زمینه از فرمانداران خواستیم آخرین برآورد خود را ارائه دهند تا این اطلس تکمیل شود. تصمیات خوبی هم در حوزه های فنی و زیرساخت و هم در بحث تست اینترنت در شعب اخذ رای و توسعه فیبر نوری برای دسترسی بخشداری ها گرفته شد. توافقات خوبی نیز با شرکت مخابرات داشتیم.وی عنوان کرد: آموزش های شهرستانی برای مجریان شعب نیز در جهت برگزاری انتخابات برنامه ریزی شده که به صورت قانون خوانی و برگزاری کارگاه است.