رایزنی‌های دیپلماتیک برای کمک به فلسطین در حال انجام است

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: رایزنی‌های دیپلماتیک هم برای کمک به فلسطین انجام شده و اکنون هم در حال پیگیری و انجام است‌.محمد مخبربا حضور در راهپیمایی حمایت از کودکان غزه در تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از اول انقلاب به دستور امام راحل مسئله فلسطین از مسائل اول جمهوری اسلامی بوده است تا امروز. […]

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: رایزنی‌های دیپلماتیک هم برای کمک به فلسطین انجام شده و اکنون هم در حال پیگیری و انجام است‌.محمد مخبربا حضور در راهپیمایی حمایت از کودکان غزه در تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از اول انقلاب به دستور امام راحل مسئله فلسطین از مسائل اول جمهوری اسلامی بوده است تا امروز. هرکاری از دست جمهوری اسلامی در این سال‌ها ساخته بوده، انجام داده است.

وی افزود: امروز هم تمام مظاهر جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت جنگی که همگی منشا محرمانه دارد اما از سوی جریانات بین‌المللی که در این وضعیت باید به میدان بیایند متاسفانه هیچ کاری انجام نمی‌شود.مخبر تاکید کرد: مردم هم غیرت دینی‌شان آنان به صحنه می‌کشاند تا به میدان بیایند. رایزنی‌های دیپلماتیک هم برای کمک به فلسطین انجام شده و اکنون هم در حال پیگیری است‌.