«صدور پروانه خبرنگاری» با حق آزادی رسانه مغایرت دارد

در هیچ جای دنیا دولت تعیین نمی‌کند فردی روزنامه‌نگار است و یا نیست. کامبیز نوروزی در واکنش به اظهارات وزیر ارشاد درباره صدور «پروانه خبرنگاری» گفت: اصولاً هویت صنفی در حرفه‌ای مانند روزنامه‌نگاری با فعالیت خود فرد شکل می‌گیرد این دولت نیست که تعیین می‌کند چه کسی روزنامه نگار هست و یا نیست. در هیچ […]

در هیچ جای دنیا دولت تعیین نمی‌کند فردی روزنامه‌نگار است و یا نیست. کامبیز نوروزی در واکنش به اظهارات وزیر ارشاد درباره صدور «پروانه خبرنگاری» گفت:

اصولاً هویت صنفی در حرفه‌ای مانند روزنامه‌نگاری با فعالیت خود فرد شکل می‌گیرد این دولت نیست که تعیین می‌کند چه کسی روزنامه نگار هست و یا نیست. در هیچ کجای دنیا هم شما چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنید .

خود نظام صدور پروانه با حق آزادی رسانه مغایرت دارد، زیرا در حقوق رسانه ما یک حقی داریم به نام «حق آزادی انتشار» این‌که نمایندگان سازمان‌های حکومتی صلاحیت افراد را برای انتشار یک رسانه تشخیص دهند خود ناقض حقوق و آزادی رسانه است این نقض و محدودیت را می‌خواهند با صدور چیزی به نام «کارت هویت صنفی برای روزنامه‌نگاران» بیشتر کنند.