آیت الله کعبی : طاغوت همان است که به «فساد» دامن می‌زند و مردم را «تحقیر و ذلیل» می‌کند

عضو مجلس خبرگان: طاغوت همان است که به «فساد» دامن می‌زند و مردم را «تحقیر و ذلیل» می‌کند.آیت الله عباس کعبی،  عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: پیامدهای حکومت طاغوتی ظالم تنها تأثیرگذاری بر عقاید مردم نبود بلکه بر اخلاق و ادب و رفتار مردم تأثیر منفی گذاشت لذا رد کردن، برائت جستن و […]

عضو مجلس خبرگان: طاغوت همان است که به «فساد» دامن می‌زند و مردم را «تحقیر و ذلیل» می‌کند.آیت الله عباس کعبی،  عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: پیامدهای حکومت طاغوتی ظالم تنها تأثیرگذاری بر عقاید مردم نبود بلکه بر اخلاق و ادب و رفتار مردم تأثیر منفی گذاشت لذا رد کردن، برائت جستن و مواجهه با طاغوت یکی از شروط ایمان است؛ طاغوت همان است که به ظلم و طغیان و تجاوز و فساد دامن می‌زند و مردم را تحقیر و ذلیل می‌کند./مهر