مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ، قائم مقام خوزستانی خود را برکنار کرد

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور در نامه ای به تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ ، دکتر حبیب الله حسن خانلو قائم مقام سازمان را کنار گذاشت. عده ای تشدید اختلافات سیاسی درون جبهه پایداری و انتشار عمومی حکم انتصاب حبیبه طاهری به ریاست سازمان تامین اجتماعی شهرستان های تهران را از دلایل برکناری خانلو […]

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور در نامه ای به تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ ، دکتر حبیب الله حسن خانلو قائم مقام سازمان را کنار گذاشت.

عده ای تشدید اختلافات سیاسی درون جبهه پایداری و انتشار عمومی حکم انتصاب حبیبه طاهری به ریاست سازمان تامین اجتماعی شهرستان های تهران را از دلایل برکناری خانلو برشمرده اند