شهرام جزایری آزاد شد

شهرام جزایری که 11 سال پیش به اتهامات مختلف محکوم و زندانی شده بود صبح جمعه آزاد شد.به گزارش ایرنا، «سیدمحمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع شهرام جزایری پیشتر گفته بود محکومیت موکلش 17 مهر ماه به پایان می رسد.تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت […]

شهرام جزایری که 11 سال پیش به اتهامات مختلف محکوم و زندانی شده بود صبح جمعه آزاد شد.به گزارش ایرنا، «سیدمحمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع شهرام جزایری پیشتر گفته بود محکومیت موکلش 17 مهر ماه به پایان می رسد.تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و خروج غیرمجاز از مرزهای کشور، اتهامات شهرام جزایری است که بابت اتهامات فوق به 11 سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و 600 هزار و 185 دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق الذکر (9( میلیون و 200 هزار و 370 دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10 سال محکوم شد.