موسوی: طرحی برای بستن تنگه هرمز در دستور کار مجلس نیست

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «طرحی مبنی بر بستن تنگه هرمز در دستور کار مجلس نیست» گفت: اگر اروپایی ها پیشنهاد پارلمان اروپا مبنی بر اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی را به تصویب برسانند، مجلس شورای پاسخ متقابل داده و مصوبات بازدارنده ای در برابر این […]

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «طرحی مبنی بر بستن تنگه هرمز در دستور کار مجلس نیست» گفت: اگر اروپایی ها پیشنهاد پارلمان اروپا مبنی بر اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی را به تصویب برسانند، مجلس شورای پاسخ متقابل داده و مصوبات بازدارنده ای در برابر این اقدام تصویب می کند.سید نظام موسوی اظهار کرد: جمعی از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران تدوین و پیشنهاد کردند که در این طرح اشاره ای مبنی بر بستن تنگه هرمز نشده است.

وی توضیح داد: آنچه در فضای مجلس مطرح است و رئیس مجلس نیز بیان کرده، این است؛ اگر اروپایی‌ها اشتباه راهبردی مرتکب شده که بر اساس آن پیشنهاد پارلمان اروپا مبنی بر اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در نهادهای تصمیم‌گیری و نهایی شان به تصویب برسد، حتماً مجلس شورای اسلامی به صورت قاطع پاسخ متقابل داده و مصوبات بازدارنده ای در برابر این اقدام تصویب می کند.

موسوی ادامه داد: جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات دشمنان گزینه‌های مختلف و متعددی در اختیار دارد که در صورت لزوم و متناسب با سطح تهدیدات از این گزینه ها استفاده کرده و آن را حق مشروع خود می داند.سخنگوی هیات رییسه مجلس تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز حق قانونگذاری در تمامی عرصه ها دارد و حتما در مسائل حیاتی کشور از جمله واکنش به تهدیدات دشمنان کشور ورود پیدا می کند و مصوبات متناظر دارد اما به طور طبیعی مصوبات مجلس در این حوزه ها به ویژه حوزه های دفاعی و امنیتی با مشورت های کارشناسی نهادهای امنیتی ذیربط و دستگاه ها و مجامع خواهد بود.وی در پایان گفت که مجلس هنوز طرحی برای بستن تنگه هرمز ندارد