اسماعیلی: مجلس به دنبال استیضاح وزیر آموزش و پرورش است

اسماعیلی: مجلس به دنبال استیضاح وزیر آموزش و پرورش است.نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس: مجلس در راستای وظیفه نظارتی خود به دنبال استیضاح وزیر آموزش و پرورش است.بدنه مدیریتی این وزارتخانه ضعیف و ناتوان است. به روز رسانی نشدن محتواهای آموزشی و بی‌توجهی به سند توسعه ای و تحول آموزش و پروش و تحقیر معلمان […]

اسماعیلی: مجلس به دنبال استیضاح وزیر آموزش و پرورش است.نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس: مجلس در راستای وظیفه نظارتی خود به دنبال استیضاح وزیر آموزش و پرورش است.بدنه مدیریتی این وزارتخانه ضعیف و ناتوان است.

به روز رسانی نشدن محتواهای آموزشی و بی‌توجهی به سند توسعه ای و تحول آموزش و پروش و تحقیر معلمان و کادر آموزش و پرورش در پرداخت مطالبات قانونی از جمله مشکلات این وزارتخانه است.