اعضای دوره جدید شورای مرکزی حزب اتحاد انتخاب شدند

در هشتمین مجمع عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اعضای شورای مرکزی این حزب با رای اعضا به شرح زیر انتخاب شدند: آذر منصوری، علی شکوری‌راد، ریحانه طباطبایی، سعید شریعتی، سید عماد الدین خاتمی، سید مرتضی مبلغ، فاطمه پهلوانی، حسین نورانی‌نژاد، امیر آریا‌زند، ساجده عرب‌سرخی، حسین کاشفی، سید محمود میرلوحی، زهره آقاجری، اشرف السادات بروجردی، […]

در هشتمین مجمع عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اعضای شورای مرکزی این حزب با رای اعضا به شرح زیر انتخاب شدند:

آذر منصوری، علی شکوری‌راد، ریحانه طباطبایی، سعید شریعتی، سید عماد الدین خاتمی، سید مرتضی مبلغ، فاطمه پهلوانی، حسین نورانی‌نژاد، امیر آریا‌زند، ساجده عرب‌سرخی، حسین کاشفی، سید محمود میرلوحی، زهره آقاجری، اشرف السادات بروجردی، سید محمود حسینی، مهدی شیرزاد، حسین نقاشی، رحیم عبادی، رضا باوفا، اروجعلی محمدی، جلال جلالی‌زاده، جلال محمدلو، نفیسه زارع‌کهن، زهرا بهروز آذر، حمید امین اسماعیلی، سید هادی عظیمی، محمد حسین خلیلی اردکانی، داوود حشمتی، ندا مرادی، مجتبی گلسرخ

همچنین اعضای علی‌البدل شورای مرکزی نیز به شرح زیر انتخاب شدند:

علی پیرحسینلو، هادی یزدانی، سید آرش حسینی میلانی، مرتضی تهرانی، پوریا موسوی، مصطفی رسته مقدم، مجتبی شهریاری، میثم سعادت، محمد تیموری، میتراجلوداری.