امام جمعه تهران : بی‌حجابی تکرار شود سر از فسق در می‌آورد

کاظم صدیقی: بی‌حجابی تکرار شود سر از فسق در می‌آورد. اگر دولت‌های قبلی تحت فرمان ولایت بودند، امروز این مشکلات اقتصادی را نداشتیم امام جمعه موقت تهران:همین بی‌حجابی شاید چند تار مو باشد اما اصرارش گناه کبیره می‌شود و وقتی بد حجابی تکرار می‌شود گناه کبیره می‌شود و سر از فسق در می‌آورد، زن مسلمان […]

کاظم صدیقی: بی‌حجابی تکرار شود سر از فسق در می‌آورد. اگر دولت‌های قبلی تحت فرمان ولایت بودند، امروز این مشکلات اقتصادی را نداشتیم

امام جمعه موقت تهران:همین بی‌حجابی شاید چند تار مو باشد اما اصرارش گناه کبیره می‌شود و وقتی بد حجابی تکرار می‌شود گناه کبیره می‌شود و سر از فسق در می‌آورد، زن مسلمان وقتی دستورات خدای مهربانش را اجرا نکند، دچار فسق می‌کند.

ااگر امروز مشاهده می‌کنید ۷۰۰ اسرائیلی به دست جوانان فلسطینی به هلاکت می‌رسند و سران‌شان به دنبال جایی هستند. اگر امروز یمن، یمن شده است و حزب الله ابرقدرت است به دلیل رهبری امام خامنه‌ای و اقدامات شهید سلیمانی است