آیت الله جوادی آملی: مسئولان حرف دانشجویان را بشنوند

آیت الله جوادی آملی: مسئولان حرف دانشجویان را بشنوند / مردم بیشتر از «قول» به «عمل» احترام می گذارند. آیت الله جوادی آملی: فطرت این جوانان خوب است و باید برگردیم به راه اصلی و مدیریت داشته باشیم و حرفهای اینها را هم گوش دهیم، حرف اینها تنها این نیست که نماز اول وقت بخوانند، […]

آیت الله جوادی آملی: مسئولان حرف دانشجویان را بشنوند / مردم بیشتر از «قول» به «عمل» احترام می گذارند. آیت الله جوادی آملی: فطرت این جوانان خوب است و باید برگردیم به راه اصلی و مدیریت داشته باشیم و حرفهای اینها را هم گوش دهیم، حرف اینها تنها این نیست که نماز اول وقت بخوانند، بلکه حرف دیگری نیز دارند و آن همان سخنی است که صاحب وسایل از قول امیرالمومنین نقل می کند که «من وجد ماء و تراباً فافتقر فابعده الله» کشوری که آب دارد، خاک دارد، و نتواند خود را اداره کند، نیازمند به دیگران باشد خدا او را از رحمت دور کند، مسئولین باید این حرفها را نیز از دانشجویان بشنوند و مد نظر قرار دهند.

وی افزود : به تعبیر مولا امیرالمومنین مردم ستون دین هستند و باید به نیازهای آنان توجه شود، ولی مردم بیشتر از «قول»، به «عمل» احترام می گذارند و عمل همواره اثربخش تر بوده است/شفقنا