تلاش مجلس برای جرم‌انگاری تصویربرداری از وقایع روز/ شهروند خبرنگاری به پایان خود نزدیک است؟

تلاش مجلس برای جرم‌انگاری تصویربرداری از وقایع روز/ شهروند خبرنگاری به پایان خود نزدیک است؟ طبق دستور کار این هفته مجلس، قرار است طرحی در صحن مطرح شود که به‌نظر می‌رسد در فهرست طرح‌های جنجالی مجلس یازدهم قرار گیرد؛ طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی». این طرح در […]

تلاش مجلس برای جرم‌انگاری تصویربرداری از وقایع روز/ شهروند خبرنگاری به پایان خود نزدیک است؟ طبق دستور کار این هفته مجلس، قرار است طرحی در صحن مطرح شود که به‌نظر می‌رسد در فهرست طرح‌های جنجالی مجلس یازدهم قرار گیرد؛ طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی».

این طرح در هفت ماده تنظیم شده، اما به نظر می‌رسد یکی از بندهای آن در واکنش به شبکه‌های مجازی و انتشار گسترده‌ ویدیو در آنها طراحی شده است. 

هفتمین و آخرین ماده این طرح پدیده‌‌ای را هدف قرار داده که این روزها مکررا دیده می‌شود؛ پدیده «شهروند خبرنگاری» که در سال‌های اخیر رواج یافته و در جریان اعتراضات اخیر، موارد زیادی از آنچه را که در خیابان‌ها و جامعه رخ می‌داد، پیش چشم جامعه قرار داده است.