سرلشکر باقری : یکی از پنج قدرت برتر پهپادی جهان هستیم

سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: یکی از پنج قدرت برتر پهپادی جهان هستیم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای قرآنی نیروهای مسلح: جمهوری اسلامی ایران یکی از پنج قدرت برتر پهپادی جهان است. این اتفاق حاصل ۳۷ سال تجربه بهره‌گیری پهپادها از اوایل دوران دفاع مقدس تا امروز است. […]

سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: یکی از پنج قدرت برتر پهپادی جهان هستیم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای قرآنی نیروهای مسلح: جمهوری اسلامی ایران یکی از پنج قدرت برتر پهپادی جهان است. این اتفاق حاصل ۳۷ سال تجربه بهره‌گیری پهپادها از اوایل دوران دفاع مقدس تا امروز است. با اتکا به خود و با بهره گیری از دانشمندان جوان کشور، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و بُنیه خوب نیروهای مسلح قدرت پهپادی کشور توسعه پیدا کرده است.

امروز پهپادهای ما از جهت بُرد و عملکرد در بیش از ۱۵ رشته عملکردی و از جهت دقت، ماندگاری و ماموریت در سطح بالای جهانی قرار دارند. جوسازی‌ هایی که امروز درباره استفاده از پهپادهای ایرانی می‌شود، فارغ از اینکه بسیاری از آنها ممکن است دروغ باشد، اما نشان از تاثیرگذاری، اهمیت و رتبه بالای پهپاد در جمهوری اسلامی ایران دارد.