القای این موضوع که وضع کشور نامناسب است و ما باید اینترنت را محدود کنیم، کمک به دشمن است

رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس: القای این موضوع که وضع کشور نامناسب است و ما باید اینترنت را محدود کنیم، کمک به دشمن است.اینکه مردم را مجبور کنیم و بگوییم پلتفرم‌ های خارجی را می‌بندیم و به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم حتما به فلان پلتفرم داخلی بروند، شیوه شکست‌خورده‌ای است و قبلا هم شاهد این موضوع […]

رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس: القای این موضوع که وضع کشور نامناسب است و ما باید اینترنت را محدود کنیم، کمک به دشمن است.اینکه مردم را مجبور کنیم و بگوییم پلتفرم‌ های خارجی را می‌بندیم و به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم حتما به فلان پلتفرم داخلی بروند، شیوه شکست‌خورده‌ای است و قبلا هم شاهد این موضوع بوده‌ایم.

شهروندان حقوقی دارند که یکی از آنها حق استفاده از ارتباطات است. این موضوع به میل منِ نماینده، رئیس‌جمهور یا وزیر ارتباطات نیست که حقوق مردم را آشکارا نقض کند و بگوید ما تصمیم گرفتیم که سرعت اینترنت برای مردم چنین باشد یا از این سبک ارتباطی که ما می‌گوییم، استفاده کنند.

ما کشوری هستیم که ۸۹میلیون انسان زنده در آن زندگی می‌کنند. انسان زنده هم ممکن است اعتراض کند، ممکن است فریاد بزند یا ممکن است علیه من نماینده مجلس حرفی بزند. اما این دلیل نمی‌شود که سرعت اینترنت را کاهش دهیم.