حسین طائب؛ آمریکا با اسرائیل برای ایجاد ناامنی در ایران هماهنگ بود

حسین طائب؛ آمریکا با اسرائیل برای ایجاد ناامنی در ایران هماهنگ بود. رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه:آمریکا با اسرائیل هماهنگ کرده بود تا در ایران ناامنی ایجاد کنند و در مهرماه اغتشاشات انجام دهند تا ایران ضعیف شود و با امتیاز دادن به برجام برگردد. برآورد آمریکایی‌ها این است که با توجه به فشارهای اعمال […]

حسین طائب؛ آمریکا با اسرائیل برای ایجاد ناامنی در ایران هماهنگ بود. رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه:آمریکا با اسرائیل هماهنگ کرده بود تا در ایران ناامنی ایجاد کنند و در مهرماه اغتشاشات انجام دهند تا ایران ضعیف شود و با امتیاز دادن به برجام برگردد.

برآورد آمریکایی‌ها این است که با توجه به فشارهای اعمال شده بر انقلاب اسلامی، یک اغتشاش داخلی می‌تواند ضربه نهایی به انقلاب اسلامی باشد.آمریکا مجبور به عملیات پدافندی و ایجاد اغتشاشات شده است که این فرضیه با استفاده از اسناد آمریکایی قابل اثبات است.