طرح جدید مجلس گرفتاری خبرنگار را بیشتر و انسداد خبری ایجاد می‌کند

نعمت احمدی، حقوقدان: طرح جدید مجلس گرفتاری خبرنگار را بیشتر و انسداد خبری ایجاد می‌کند/ با بستن دست و پای رکن چهارم آزادی دیگر چشم ناظری بر سر قوا نیست. کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرده که طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی و مجازات منتشرکنندگان آن در این […]

نعمت احمدی، حقوقدان: طرح جدید مجلس گرفتاری خبرنگار را بیشتر و انسداد خبری ایجاد می‌کند/ با بستن دست و پای رکن چهارم آزادی دیگر چشم ناظری بر سر قوا نیست. کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرده که طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی و مجازات منتشرکنندگان آن در این کمیسیون تصویب شده است

نعمت احمدی، حقوقدان درخصوص تبعات تصویب این طرح، عنوان کرد: «این مسئله تازه نیست و ما همین را در قانون داریم منتهی می‌خواهند دایره‌اش را وسیع‌تر کنند. در واقع نشر اخباری که کذب باشد را الان هم در قانون داریم ولی تعریفی که قانونگذار از آن دارد با تعریفی که مجلس می‌خواهد انجام دهد، متفاوت است و دامنه آن را به سمت خبرنگاران گسترش می‌دهند. از این جهت دایره خبری به شدت مسدود و محدود می‌شود. این را از مدتی قبل مسئولان قوه قضاییه شروع و اعلام کردند که هرکس ادعایی کرد، باید اثباتش کند. اولین کسی هم که احضار کردند، دکتر زیباکلام بود.»

وی اظهار داشت: «مشخص نیست که منبع خبر مورد نظر چیست، یعنی یک جایی را تعیین می‌کنند و بگویند اگر از اینجا نقل کردید، درست است و آن خبر را منتشر کنید. خبرنگار هم همانطور که از اسمش پیداست، خبر را نگارش می‌کند و با تصویب این طرح در آن صورت برای هر خبر می‌گویند مستندات را ارائه دهید.»