اراکی : از قوه قضاییه می‌خواهیم درباره اجرای حد شرعی محارب و مفسد فی‌الارض کوتاهی نکند

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: از قوه قضاییه می‌خواهیم درباره اجرای حد شرعی محارب و مفسد فی‌الارض کوتاهی نکند.محسن اراکی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:کسانی که در اغتشاشات، به گونه‌ای عمل کردند که منجر به قتل یا منجر به آتش‌سوزی و تخریب اماکن عمومی و تخریب محلات مردم و ایجاد رعب و وحشت […]

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: از قوه قضاییه می‌خواهیم درباره اجرای حد شرعی محارب و مفسد فی‌الارض کوتاهی نکند.محسن اراکی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:کسانی که در اغتشاشات، به گونه‌ای عمل کردند که منجر به قتل یا منجر به آتش‌سوزی و تخریب اماکن عمومی و تخریب محلات مردم و ایجاد رعب و وحشت در خیابان‌ها که منجر به آن شد مردم از باز کردنِ مغازه‌ها و خانم‌های چادری از راه رفتن در خیابان ترسیدند؛ همۀ آنهایی که در اغتشاشات شرکت کردند حتی آن کسانی که مستقیماً قتل انجام نداده باشند شرعاً محارب و مفسد و باغی به حساب می‌آیند. او افزود: این سه عنوان بر آنها مترتب می‌شود: «افساد فی‌الارض»، «محاربه» و «بغی».

وی تاکید کرد: ما از قوه قضاییه درخواست می‌کنیم نسبت به اجرای عدل و اجرای قوانین اسلامی و اجرای حد شرعی بر کسانی که عنوان «باغی» و «محارب» و «مفسد فی‌الارض» بر آنها منطبق است هیچ‌گونه کوتاهی نکنند./ رسا