کرباسچی: آقای میرسلیم حرف‌ های حساب‌ نشده، بی‌سند و احساسی زیاد می‌زند

کرباسچی: آقای میرسلیم حرف‌ های حساب‌ نشده، بی‌سند و احساسی زیاد می‌زند/ تعیین و تکلیف برای دستگاه قضایی خارج از شرح وظایف نمایندگی مجلس است. غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح‌ طلب: آقای میرسلیم از این حرف‌های بی‌سند و مدرک و احساسی زیاد می‌زنند که یکی‌اش هم همین حرف است. قبلا هم از این صحبت‌ها انجام […]

کرباسچی: آقای میرسلیم حرف‌ های حساب‌ نشده، بی‌سند و احساسی زیاد می‌زند/ تعیین و تکلیف برای دستگاه قضایی خارج از شرح وظایف نمایندگی مجلس است. غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح‌ طلب: آقای میرسلیم از این حرف‌های بی‌سند و مدرک و احساسی زیاد می‌زنند که یکی‌اش هم همین حرف است. قبلا هم از این صحبت‌ها انجام دادند. اگر ایشان همین موازین قانونی را هم بلد باشد چنین حرفی از کسی که تحصیلکرده بوده عجیب و غریب است.

اگر کسی نماینده مجلس است و می‌خواهد حرف قانونی بزند باید از همان جایگاه مجلس صحبت کند. اینکه نماینده مجلسی برای دستگاه قضایی تعیین و تکلیف کند به نظرم از شرح وظایف نمایندگی مجلس خارج است. اما اینکه ما در شرایطی که آئین‌دادرسی داریم و همه قانون را می‌دانند، چنین تعیین و تکلیفی داشته باشیم، جایگاه درستی ندارد