برخی رسانه‌ها تیتر غیر دقیق از بخشی از صبحت‌های رییس‌جمهور در مصاحبه با تلویزیون چین در مورد فوت مرحومه مهسا امینی منتشر کردند. ساعتی قبل همزمان با انتشار مصاحبه رئیس جمهور کشورمان با شبکه ملی تلویزیون چین(CCTV) و شبکه جهانی تلویزیون چین(CGTN) برخی رسانه‌ها با انتشار تیتر غیر دقیق از بخشی از صبحت‌های رییس‌جمهور در […]

برخی رسانه‌ها تیتر غیر دقیق از بخشی از صبحت‌های رییس‌جمهور در مصاحبه با تلویزیون چین در مورد فوت مرحومه مهسا امینی منتشر کردند. ساعتی قبل همزمان با انتشار مصاحبه رئیس جمهور کشورمان با شبکه ملی تلویزیون چین(CCTV) و شبکه جهانی تلویزیون چین(CGTN) برخی رسانه‌ها با انتشار تیتر غیر دقیق از بخشی از صبحت‌های رییس‌جمهور در این مصاحبه در مورد فوت مرحومه مهسا امینی نوشتند «ضرب و شتمی نبوده و عوارض جسمی خودِ خانم امینی باعث فوت شده است».

این در حالی است که جمله یاد شده نقل قول رئیس جمهور از «گزارش مجلس» بوده و سیدابراهیم رییسی در این مصاحبه گفته بود «من الان نظر قطعی نمی‌دهم و اظهارنظر قطعی را به قاضی و دستگاه قضایی واگذار می‌کنم. آنها نظر قطعی می‌دهند».

رسانه‌های منتشرکننده این تیتر غیردقیق ساعتی بعد با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اصلاح نادرست از مخاطبین خود پوزش خواستند.