نماینده رشت خبر داد:زمین خواری های بزرگ در اوقاف، صبر مجلس درباره عملکرد سازمان اوقاف رو به پایان است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صبر مجلس درباره عملکرد سازمان اوقاف و امورخیریه در حال اتمام است، این سازمان را به زمین خواری های بزرگ متهم کرد که می تواند در آینده ای نزدیک یک کشور مستقل تشکیل دهد.«غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار […]

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صبر مجلس درباره عملکرد سازمان اوقاف و امورخیریه در حال اتمام است، این سازمان را به زمین خواری های بزرگ متهم کرد که می تواند در آینده ای نزدیک یک کشور مستقل تشکیل دهد.«غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امورخیریه افزود: سال های گذشته و بخصوص پس از انقلاب درباره تعدد و افزایش امامزاده ها بحث های فراوانی وجود داشت و مردم از ما سوال می کنند که بعد از انقلاب این همه امامزاده از کجا آمده است؟

وی افزود: در زمینه تولیت امامزاده ها و نحوه عملکرد سازمان اوقاف در دیگر مسایل اقتصادی جای سوال زیادی دارد و به شکلی این سازمان به تنهایی پروانه ساخت، فروش و تغییر کاربری می دهد.نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه یک زمین خوار بزرگ است، البته من معتقدم که زمین خواری های بزرگ در کشور ما توسط سازمان ها و نهادها صورت می گیرد و کمتر افراد حقیقی به دنبال زمین خواری هستند که در راس آنها سازمان اوقاف و امورخیریه است.وی ادامه داد: سازمان اوقاف و امورخیریه بصورت افسار گسیخته با موقوفات برخورد می کند و اینکه از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند درست نیست.نماینده مردم رشت در مجلس خاطر نشان کرد: ما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را سال گذشته به مجلس دعوت کردیم که وی نیز قول داد در سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاح سازمانی و مدیریتی خواهد شد که متاسفانه هیچ کدام از آنها اتفاق نیفتاده و صبر مجلس در حال اتمام است.وی گفت: متاسفانه مستنداتی وجود دارد که حتی اداره اوقاف مجوز ساخت به مستاجرین خود داده است و اگر اینگونه پیش رود سنگ روی سنگ بند نمی شود. متاسفانه سازمان اوقاف و امورخیریه صرفا به بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده درصورتی که وقف، جنبه دینی دارد و متولیان اداره این سازمان نیز پاسخگو نیستند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات افزود: سازمان اوقاف حتی منابع ملی را نیز تصرف کرده و راسا مجوز گردشگری می دهد و فکر می کنم اگر اینگونه پیش رود سازمان اوقاف بتواند در آینده ای بسیار نزدیک به اندازه یک کشور مستقل زمین در اختیار داشته باشد.