دادگاه به تبرئه فاطمه هاشمی رای داد

وکیل‌مدافع فاطمه هاشمی از صدور رای برائت برای موکلش خبر داد.سیدوحید ابوالمعالی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قضات شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، 19 شهریورماه سال جاری رای بر برائت موکلم صادر کردند، البته رای صادره حدود یک هفته بعد به دست اینجانب رسید.وی تصریح کرد: 21 مرداد ماه سال 92 مطلبی تحت عنوان […]

وکیل‌مدافع فاطمه هاشمی از صدور رای برائت برای موکلش خبر داد.سیدوحید ابوالمعالی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قضات شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، 19 شهریورماه سال جاری رای بر برائت موکلم صادر کردند، البته رای صادره حدود یک هفته بعد به دست اینجانب رسید.وی تصریح کرد: 21 مرداد ماه سال 92 مطلبی تحت عنوان «آقای لاریجانی! ای کاش مهدی برادر شما بود» به نقل از موکلم در یکی از سایت‌ها منتشر شد. این موضوع، باعث شده بود که نماینده دادستان علیه موکل به اتهام نشر اکاذیب اعلام جرم کرده و این اتهام با وجود اعتراض به صلاحیت دادگاه انقلاب، در دادگاه انقلاب رسیدگی شد.

وی افزود: قاضی احمدزاده رییس شعبه اول دادگاه انقلاب حکم به محکومیت موکل به اتهام نشر اکاذیب داد که با اعتراض به رای صادره، پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد.ابوالمعالی ادامه داد: شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب نیز پس از تشکیل جلسه و رسیدگی، رای بر برائت موکل صادر کرد.وی گفت که در این راستا اطلاعیه‌ای در سایت موسسه حقوقی وکلای فاطمه هاشمی منتشر شده است.