شورای نگهبان به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق ایراد گرفت

شورای نگهبان به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق ایراد گرفت.سخنگوی شورای نگهبان از ایرادات این شورا به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق خبر داد.هادی طحان نظیف در توییتی نوشت: طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق در چهار جلسه شورای نگهبان بررسی شد ،با توجه به بررسی های انجام شده نسبت […]

شورای نگهبان به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق ایراد گرفت.سخنگوی شورای نگهبان از ایرادات این شورا به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق خبر داد.هادی طحان نظیف در توییتی نوشت: طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق در چهار جلسه شورای نگهبان بررسی شد ،با توجه به بررسی های انجام شده نسبت به برخی از موارد این طرح، ابهامات و اشکالاتی در این شورا وجود داشت.وی افزود: امیدوارم رفع این ابهامات ‌و ایرادات از سوی مجلس محترم، به کاهش مشکلات این حوزه و توسعه صنعت برق بیانجامد.