عباس‌زاده: عراق در شروع یک راه جدید است

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که عراق در شروع یک راه جدید قرار دارد و تکانه‌ها غیر طبیعی نیست و حل خواهد شد. منتها توصیه می کنیم که اعتراضات در عراق از ممر قانونی پیگیری شود.محمود عباس زاده مشکینی در تحلیلی از تحولات اخیر در عراق گفت: عراق در حال […]

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که عراق در شروع یک راه جدید قرار دارد و تکانه‌ها غیر طبیعی نیست و حل خواهد شد. منتها توصیه می کنیم که اعتراضات در عراق از ممر قانونی پیگیری شود.محمود عباس زاده مشکینی در تحلیلی از تحولات اخیر در عراق گفت: عراق در حال تجربه دموکراسی است و طبیعتا در راه کسب این تجربه، تکانه هایی خواهد داشت. این تکانه ها باعث با تجربه شدن مردم عراق می شود. طبیعتا وقتی مردم مسلح به معرفت سیاسی باشند انتصاب آنها دقیق خواهد بود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: عراق این مرحله را پشت سر می گذارد، خیلی طول نمی کشد که فعالان سیاسی در عراق دوست و دشمن و بدخواهان و علاقمندان به عراق را می شناسند پس اجازه بدهیم این تکانه ها به صورت طبیعی پشت سر گذاشته شود.عباس زاده مشکینی در عین حال در واکنش به تحصن هواداران مقتدی صدر در پارلمان عراق، گفت: اعتراضات باید در چهارچوب قانون باشد. تحولات عراق شروع یک راه جدید است و این تکانه ها غیر طبیعی نیست و حل خواهد شد. عقلانیت را در فعالان سیاسی عراق می بینم که از تجربه جمهوری اسلامی استفاده می کنند. عراق این مرحله را به نفع منافع ملی پشت سر می گذارد اما ما با توجه به تجربه‌مان توصیه می کنیم اعتراضات را از ممر قانون پیگیری کنند.