نشست سران ۳ قوه به میزبانی رئیس جمهور برگزار شد

عصر امروز شنبه نشست روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه به میزبانی آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.در این نشست موضوعات داخلی و مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.مسائل جاری کشور، ضرورت همکاری قوا و تحولات منطقه‌ای از جمله مسائل مطروحه در این نشست بود.هم‌چنین در این […]

عصر امروز شنبه نشست روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه به میزبانی آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.در این نشست موضوعات داخلی و مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.مسائل جاری کشور، ضرورت همکاری قوا و تحولات منطقه‌ای از جمله مسائل مطروحه در این نشست بود.هم‌چنین در این جلسه ضرورت همکاری‌های اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه با اولویت همسایگان مورد تاکید قرار گرفت.