شایسته سالاری را احیا کنید

رحیم بـرزی (بارزی) : هر کشوری یک مجلس دارد و یک قانون اساسی.، کار نمایندگانش قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون است و قوانینی که تصویب میکنند باید در چهارچوب قوانین قانون اساسی کشور باشد. از آنجاکه هر ۴سال یکبار دولت انتخاب میشود بنام قوه مجریه و کارش اداره مملکت در لوای قوانین قانون […]

رحیم بـرزی (بارزی) : هر کشوری یک مجلس دارد و یک قانون اساسی.، کار نمایندگانش قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون است و قوانینی که تصویب میکنند باید در چهارچوب قوانین قانون اساسی کشور باشد.

از آنجاکه هر ۴سال یکبار دولت انتخاب میشود بنام قوه مجریه و کارش اداره مملکت در لوای قوانین قانون اساسی و اجرای قوانین ابلاغی مجلس خواهد بود لذا استفاده از نیروی انسانی کارآمد، توانمند با سابقه اجرایی و اخلاقی خوب در پیشبرد اهداف دولت ها نقش بسزایی دارد و این نیروها از مدیران کل تا کارمندان جزئ را شامل میشود که زیر مجموعه دولت ها هستند و هر طیفی از این قشر زیر مجموعه وزارتخانه ای خاص هستند.

در کشور ما دلیل عدم موفقیت دولت ها در نحوه خدمات رسانی مناسب خارج از بحث سیاست خارجی استفاده سلیقه ای از نیروهای ناتوان و ناکارآمد است به این دلیل که عضو گروه. حزب و فلان باند هستند که همین بدعت بد باعث شده تا نیروهای توانمند و کارآمد منزوی و بی انگیزه شوند

دولت باید سیستم ارزشیابی و شایسته سالاری را برای برون رفت بخش مهمی از مشکلات احیا کند. باید فارغ از بحث جناح و باند بازی و حزب وگروه اموررابه شایستگان و نیروهای نخبه و توانمند بسپارد. باید از ماموربه خدمت های وزارتخانه به وزارتخانه دیگر جلوگیری کند تا با اینکار انگیزه رشد و ارتقا بین کارمندان جامعه در سطوح مختلف بیدار و هویدا شود.

یک معلم میتواند استاد و تربیت کننده نسلی برای آینده باشد همانطور که یک کارمند وزارت کشور باید بخشدار، فرماندار و استاندار خوبی شود اما هرکدام باید درجای خود ارتقا پیداکنند.

مجلس باید یکبار برای همیشه به وظیفه قانونی خودش عمل کند از دخالت در انتصابات و کارهای اجرایی دست بکشد و دولت ها و مدیران دولتی در استانها باید کارها و خدمات را در هر کوی وبرزن در شهرها و روستاها اولویت بندی واجرایی کنند تا مردم به نمایندگان برای جدول وبرق ومدرسه و بهداشت و...... مراجعه نکنند.

چون دخالت قوا در کار همدیگر و بده بستان های سیاسی باعث عقب ماندگی کشور میشود. نماینده باید اقتدار نظارتش را با انتصاب نیروهای ستادی و نزدیکان ازدست ندهد. آن روزی که امور بدست شایستگان سپرده شود بهترین روز برای کشور وملت خواهد بود