دومین جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت برای تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دومین بار در هفته جاری به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه تشکیل جلسه داد.دستور کار نشست امروز – دوشنبه – مجلس تشخیص مصلحت نظام تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه با هدف «پیشرفت اقتصادی عدالت محور» بود.این نشست دومین جلسه فوق‌العاده مجمع […]

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دومین بار در هفته جاری به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه تشکیل جلسه داد.دستور کار نشست امروز – دوشنبه – مجلس تشخیص مصلحت نظام تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه با هدف «پیشرفت اقتصادی عدالت محور» بود.این نشست دومین جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص برای رسیدگی به سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه است.