سید محسن موسوی زاده :تقابل شورا با نمایندگان مجلس سودی برای شهر نخواهد داشت

در جلسه علنى شوراى شهر اهواز عنوان شد: تذکر سید محسن موسوى زاده بعد از نطق دیروز دو عضو شوراى شهر اهواز در جلسه صحن علنى : تقابل شورا با نمایندگان مجلس سودی برای شهر نخواهد داشت *سید محسن موسوى زاده عضو شوراى شهر اهواز در جلسه علنى روز دوشنبه ١۴٠١/۴/١٣ و پس از نطق […]

در جلسه علنى شوراى شهر اهواز عنوان شد: تذکر سید محسن موسوى زاده بعد از نطق دیروز دو عضو شوراى شهر اهواز در جلسه صحن علنى : تقابل شورا با نمایندگان مجلس سودی برای شهر نخواهد داشت

*سید محسن موسوى زاده عضو شوراى شهر اهواز در جلسه علنى روز دوشنبه ١۴٠١/۴/١٣ و پس از نطق دو عضو شورا اظهار داشت: داشتن تقابل با نمایندگان مجلس سودى براى شورا و شهر نخواهد داشت و باید از ظرفیت این افراد در سطح کلان و ملى استفاده شود تا با کمک آن ها بتوان بر مشکلات عدیده شهر فائق آمد.*

وى در ادامه بیان کرد: بنده صلاح را در این تقابل نمى بینم و بایستى با برگزارى جلسات مشترک، تعامل و همکارى باهم دیگر نسبت به حل مشکلات مردم اقدام شود.