اعضای هیئت تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان مشخص شدند

اعضای هیئت تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان مشخص شدند.نجابت، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: ۲۱ تن از نمایندگان داوطلب عضویت در هیئت تحقیق و تفحّص شهرداری آبادان و اروندکنار شدند و از میان داوطلبان ۱۵ نفر به انتخاب اعضای کمیسیون مشخص شدند. اسامی این افراد به این شرح است: […]

اعضای هیئت تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان مشخص شدند.نجابت، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: ۲۱ تن از نمایندگان داوطلب عضویت در هیئت تحقیق و تفحّص شهرداری آبادان و اروندکنار شدند و از میان داوطلبان ۱۵ نفر به انتخاب اعضای کمیسیون مشخص شدند.

اسامی این افراد به این شرح است: عبداله ایزدپناه، سیدمجتبی محفوظی، احمد محرم‌زاده‌، سید محمد مولوی، سیدلفته احمدنژاد، علی‌اکبر بسطامی، قاسم ساعدی، محمد کعب‌عمیر، جلیل مختار، مجید ناصری‌نژاد، مجتبی بخشی‌پور، علیرضا ورناصری‌، حسین امامی‌راد، ابراهیم متینیان، جواد نیک‌بین