حسینی: عدم تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور به کاهش تورم کمک می‌کند

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور هم به توقف رشد افزایشی تورم و هم به کاهش آن کمک می کند.سیدکریم حسینی در رابطه با موضوع مهار تورم و گرانی بیان کرد: قطعا افزایش ارزش پول کشور، عدم استقراض از بانک مرکزی و توجه به تولید داخل […]

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور هم به توقف رشد افزایشی تورم و هم به کاهش آن کمک می کند.سیدکریم حسینی در رابطه با موضوع مهار تورم و گرانی بیان کرد: قطعا افزایش ارزش پول کشور، عدم استقراض از بانک مرکزی و توجه به تولید داخل یک سری از راه هایی است که می شود به کاهش تورم کمک کرد.

وی افزود: عدم تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور قطعا می تواند هم به توقف رشد افزایشی تورم و هم به کاهش آن کمک کند.نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: راه هایی که توسط کارشناسان اقتصادی ارائه می شود هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است که تاثیر آن را در کف جامعه و بازار و نقاط مختلف کشور نمی بینیم ولی امیدواریم که ان‌شاءالله با راهکارهایی که دولت جدید از جمله عدم تزریق نقدینگی و عدم استقراض از بانک مرکزی در پیش گرفته، بتوانیم این موضوع را در کوتاه مدت در اقتصاد کشور و در کاهش میزان تورم شاهد باشیم.