گزارش تصویری راهپیمایی باشکوه مردم اهواز -۲۲ بهمن ۹۲

81483814931392112216053091_PhotoL815288152481535814938152481513815128151081496815098148681488814808147181469