بهادری جهرمی: ترانزیت ریلی در ۲۰۰ روز نخست دولت، رکورد شکست

سخنگوی دولت گفت: مزایای اقتصادی،امنیتی و دیپلماتیک و افزایش پایداری مصارف داخلی، از جمله آثار قراردادهای ترانزیتی است.علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر، نوشت:«‏تنها در ۲۰۰ روز اول دولت، ۵۰ درصد به ترانزیت ترافیک دیتای کشور افزوده شد، ترانزیت ریلی با یک‌میلیون و نهصد هزار تن رکورد شکست و ترانزیت گاز سالانه […]

سخنگوی دولت گفت: مزایای اقتصادی،امنیتی و دیپلماتیک و افزایش پایداری مصارف داخلی، از جمله آثار قراردادهای ترانزیتی است.علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر، نوشت:«‏تنها در ۲۰۰ روز اول دولت، ۵۰ درصد به ترانزیت ترافیک دیتای کشور افزوده شد، ترانزیت ریلی با یک‌میلیون و نهصد هزار تن رکورد شکست و ترانزیت گاز سالانه ۲میلیارد مترمکعب بسته شد.مزایای اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک و افزایش پایداری مصارف داخلی، از جمله آثار قراردادهای ترانزیتی است.»