شمخانی: تا رسیدن به «توافق قوی» در مذاکرات وین باقی می‌مانیم

شمخانی: تا رسیدن به «توافق قوی» در مذاکرات وین باقی می‌مانیم.دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشت: تا زمان تامین مطالبات قانونی و منطقی خود و دستیابی به «توافق قوی» در مذاکرات وین باقی خواهیم ماند.علی شمخانی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: همه ارکان کشور فارغ از فضاسازی‌های هدفمند داخلی و خارجی […]

شمخانی: تا رسیدن به «توافق قوی» در مذاکرات وین باقی می‌مانیم.دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشت: تا زمان تامین مطالبات قانونی و منطقی خود و دستیابی به «توافق قوی» در مذاکرات وین باقی خواهیم ماند.علی شمخانی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: همه ارکان کشور فارغ از فضاسازی‌های هدفمند داخلی و خارجی صرفا برای حفظ و ارتقاء منافع ملی تلاش می‌کنند.دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: تا زمان تامین مطالبات قانونی و منطقی خود و دستیابی به «توافق قوی» در مذاکرات وین باقی خواهیم ماند.