رئیس‌ جمهور: وزارت اطلاعات با بی عدالتی مبارزه کرده و دست مفسدین و سودجویان را قطع کند

رئیس‌جمهور: وزارت اطلاعات با بی عدالتی مبارزه کرده و دست مفسدین و سودجویان را قطع کند. رئیسی در دیدار با وزیر، مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات:با بی عدالتی مبارزه کنید و دست مفسدین و سودجویان را قطع کنید.دستگاه اطلاعاتی در دولت مردمی باید با مشارکت عموم مردم، اطلاعات ۸۰ میلیونی باشد. انقلابی اندیشیدن، انقلابی عمل […]

رئیس‌جمهور: وزارت اطلاعات با بی عدالتی مبارزه کرده و دست مفسدین و سودجویان را قطع کند. رئیسی در دیدار با وزیر، مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات:با بی عدالتی مبارزه کنید و دست مفسدین و سودجویان را قطع کنید.دستگاه اطلاعاتی در دولت مردمی باید با مشارکت عموم مردم، اطلاعات ۸۰ میلیونی باشد.

انقلابی اندیشیدن، انقلابی عمل کردن و تحت تاثیر سیاست‌ بازان قرار نگرفتن از ویژگی‌ های نیروهای وزارت اطلاعات است. میدان مدیریتی وزارت اطلاعات باید دست نیروهای انقلابی باشد.

امروز برای پیشرفت وزارت اطلاعات، نیازمند تحول در رویکردها، فرآیند ها و سازوکارها هستیم. مراقب نفوذ و ایجاد انحراف توسط دشمن باشید.