در انتصابات شایسته سالاری مورد توجه قرار نگرفته است

در برخی از انتصابات شایسته سالاری مورد توجه قرار نگرفته است.به نقل از روابط عمومی جمعیت تحول و توسعه‌ گام دوم انقلاب اسلامی استان خوزستان مهندس هوشنگ صالح راد رئیس جمعیت تحول و توسعه گام دوم انقلاب اسلامی استان خوزستان در مصاحبه ای عنوان نمودن که آنچه امروز در استان خوزستان در نحوی انتصابات انجام […]

در برخی از انتصابات شایسته سالاری مورد توجه قرار نگرفته است.به نقل از روابط عمومی جمعیت تحول و توسعه‌ گام دوم انقلاب اسلامی استان خوزستان مهندس هوشنگ صالح راد رئیس جمعیت تحول و توسعه گام دوم انقلاب اسلامی استان خوزستان در مصاحبه ای عنوان نمودن که آنچه امروز در استان خوزستان در نحوی انتصابات انجام گرفته شایسته سالاری و تخصص در نظر گرفته نشده و به افراد متخصص توجه نشده و این بدون شک برای مدیریت استان و دولت سیزدهم مناسب نیست .مهندس هوشنگ صالح راد گفت : در استان زخم خورده و خسته از مشکلات و جنگ و مسائل دیگر مردم به آرمانهای انقلاب و نظام پایبند هستن و اسلام و تشیع و انقلاب و رهبری را لحظه ای تنها نگذاشتند و در مقاطع مختلف جان دادن اما خاک و وطن ندادن این مردم مستحق هر نوع خدمت هستند اما آنچه که مشاهده می شود چیزی نیست که انتظار بوده و ادامه این وضعیت قابل قبول نخواهد بود .همه آنهای که پشت صندلی مسولیت نشستند باید بدانند که بنیانگذار انقلاب امام راحل فرمودن که مردم ولی نعمت ما هستن و در جایی دیگر فرمودن خوزستان دین خود را به انقلاب ادا کردند .

آنچه امروز در انتصابات مشاهد میشود عدم رعایت شایسته سالاری و توجه به تخصص افراد است بلکه عوامل دیگری در تعیین انتصابات وجود داد که ادامه این وضع در انتصابات بدون شک در عقب ماندگی استان بسیار نقش مخربی خواهد داشت .مهندس صالح راد عنوان نمودن در خوزستان جایی برای راست ازمایی وجود ندارد چطور می شود تصمیم گیرندگان در انتصابات به تخصص توجه نمی کنند و افرادی غیر متخصص را بر صندلی مسولیتها می گمارند افرادی که هیچ رابطه استخدامی حتی یک روز در آن سیستم ندارند و چگونه به بهتر از فرد انتصاب شده توجه نمیشود اگر ملاک را نمره بگذاریم اگر فردی نمره آن ۸۰ باشد و کسی وجود داشته باشد که شرایط را داشته باشد و نمره آن ۸۱ هم باشد وظیفه داریم فرد ۸۱ را برای مدیریت اتخاب کنیم چرا که نمره آن در مدیریت بالاتر است .

وی افزود : در دولت سیزدهم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب دکتر ایت الله سید ابراهیم رئیسی نظر بر شایسته سالاری دارنند مسولین ارشد کشوری اعتقادی به انتصاب غیر تخصص ندارند پس چطور در استان خوزستان تعارض منافع و چیزهای دیگر … در انتصابات نقش بازی می کنندبر این اساس جمعیت تحول و توسعه گام دوم انقلاب اسلامی استان خوزستان از نحوی کار انتصابات در استان و ادامه این انتصابات غیر مرتبط و غیر تخصصی اعلام نارضایتی می نماید و در خواست تغییر و اصلاح این وضعیت را داریم

افرادی که نه رابطه استخدامی دارند نه تخصص آن کار را دارنند چگونه میشود یک شبه تبدیل به مدیر کل یک اداره بشوند این کار در کجا قابل قبول است این کارها دهن کجی به خواسته مردم است .در سیاستهای غلط مدیریتی چیدن مهرهای غیر مرتبط و قرار دادن افراد در جایگاهای که مال آنها نبوده و ارتباط کاری ندارد یک سیاست خطر ناک و ویرانگر است که استان را با مخاطرات فراوان خواهد کشید
امید آن بود که همه چیز تغییر کند و بانیان وضع موجود همه تغییر پیدا کنند و افراد انقلابی و جهادی و متخصص هدایت استان را بدست بگیرند اما چنین چیزی تا حال محقق نشد هیچ آنچه که امروز انتصاب شده در حد و اندازه آن مدیریت نبوده و این خطر است برای استان و مسولیت آن متوجه انجام دهندگان آن خواهد بود

مردم همه حرکات را رصد می کنند و پشت پردها را هم می دانند این باند بازیها و این عدم توجه به شایسته سالاری بدون شک امید مردم را کم رنگ خواهد کرد خواسته همه این است که به شایسته سالاری توجه شود و افراد متعهد و متخصص و با تجربه در مسولیتها بکارگیری شوند و از همه اقوام استان استفاده شود همه اقوام خوزستان در پیشرفت استان سهیم هستن ضرورت دارد در مدیریت استان از همه اقوام استفاده شود و یک قوم و یک طیف به تنهایی مد نظر نباشد چرا که خوزستان پویایی و پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه همه اقوام که سالها با وحدت و اخوت کنار هم زندگی کردن در مدیریت استان سهیم باشند و از همه بهتر و متخصص تر جلو بیاید و مسولین وظیفه شرعی و مردمی دارنند که فرد اصلاح و با تجربه و متخصص را انتخاب کنند و اگر غیر از این عمل کردنند ما از مسولین محترم کشور می خواهیم در انتصابات خوزستان ورود نمایند و آنچه که به نفع مردم و انقلاب و نظام است تحقق یابد انشالله