آیت الله خاتمی: روابط در جامعه دینی باید براساس ارزش ها باشد

امام جمعه موقت تهران با بیان این که روابط در جامعه دینی باید براساس خدا باشد، گفت: قرآن از جامعه مومنین و اسلامی می خواهد فضای جامعه را فضای حاکمیت ارزش ها قرار دهند.آیت الله «سید احمد خاتمی» در خطبه نخست نماز جمعه این هفته تهران به ادامه سلسله مباحث سبک زندگی دینی در عرصه […]

امام جمعه موقت تهران با بیان این که روابط در جامعه دینی باید براساس خدا باشد، گفت: قرآن از جامعه مومنین و اسلامی می خواهد فضای جامعه را فضای حاکمیت ارزش ها قرار دهند.آیت الله «سید احمد خاتمی» در خطبه نخست نماز جمعه این هفته تهران به ادامه سلسله مباحث سبک زندگی دینی در عرصه اجتماعی پرداخت.وی اظهارداشت: شما کاری را که انبیاء الهی انجام می دادند را انجام دهید، فضایی ایجاد شود که مردم عدالت گرا شوند.وی ادامه داد: ملاک انتخاب ها باید شایسته سالاری و حق باشد.امام جمعه موقت تهران همچنین یادآوری شد: قرآن مردم را به صبر و استقامت سفارش می کند.