قرارداد 400 میلیاردی مرتضوی با زنجانی/ مرتضوی کتمان کند، سند رو می کنیم

رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به قرارداد چهارصد میلیارد «ینی» سعید مرتضوی با بابک زنجانی در زمان ریاستش، گفت: در صورتی که وی در دادگاه بار دیگر معامله با زنجانی را کتمان کند، ما سند های مرتبط را منتشر می کنیم.«سیدحسین دهدشتی» با اشاره به بررسی تخلفات مرتضوی در […]

رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به قرارداد چهارصد میلیارد «ینی» سعید مرتضوی با بابک زنجانی در زمان ریاستش، گفت: در صورتی که وی در دادگاه بار دیگر معامله با زنجانی را کتمان کند، ما سند های مرتبط را منتشر می کنیم.«سیدحسین دهدشتی» با اشاره به بررسی تخلفات مرتضوی در دادگاه انقلاب افزود: یکی از موارد اتهامی مرتضوی، ارتباط وی با بابک زنجانی و انجام معامله در قالب شرکت شستا بوده است.نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مرتضوی در دادگاه اخیرش ادعا کرده که او حتی یک ریال با زنجانی معامله نکرده اما بر اساس اطلاعات واصله، وی 138 شرکت و کارخانجات مرتبط با شستا را به زنجانی واگذار کرده است.

81298350-5928281

رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد حدود پنج چک به مبلغ چهارصد میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل داده و بر اساس اطلاعات واصله هنوز این چک ها در اختیار زنجانی است.دهدشتی ادامه داد: در صورتی که مرتضوی بار دیگر ادعای قبلی خود را مطرح و موضوع انجام معامله با بابک زنجانی را کتمان کند، حاضریم شماره و تاریخ صدور چک ها و مکاتبات وی با زنجانی درباره این موارد را اعلام کنیم.وی گفت: بر اساس قانون، مرتضوی هیچ اختیاری برای انجام معامله با افراد دیگر به ویژه بابک زنجانی نداشته زیرا این اقدام بدون مصوبه سازمان بوده که این خود یک تخلف بزرگ وی در دوران ریاست سازمان تأمین اجتماعی است.وی اضافه کرد: از سوی دیگر، ارائه چک به زنجانی برای تضمین قرارداد از طریق سازمان تامین اجتماعی نیز از تخلفات مرتضوی است.