معاون اجرایی رئیس جمهوری : 75 هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت : 75 هزار طرح و پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها به چهار میلیون و 170 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.محمد شریعتمداری روز سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی که با هدف تهیه مقدمات سفر هیات دولت به […]

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت : 75 هزار طرح و پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها به چهار میلیون و 170 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.محمد شریعتمداری روز سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی که با هدف تهیه مقدمات سفر هیات دولت به این استان تشکیل شده بود افزود : با توجه به حجم منابع محدود مالی کشور حدود 24 سال طول می کشد که این طرحها و پروژه ها به اتمام برسد.

81287507-5909012

وی با بیان این که طی سالیان گذشته فضای بی اعتمادی در سایه وعده داده شده و انجام نگرفته در سطح کشور شکل گرفته گفت: سفرهای دولت که تحت عنوان کاروان تدبیر و امید صورت می گیرد بر پایه نظامات جدیدی پیش می رود و این کاروان جز در ضرورتها وعده مجددی نمی دهد که قابلیت عمل نداشته باشد.شریعتمداری گفت : کاروان تدبیر و امید تلاش می کند مجموع پروژه های عمرانی و در حال اجرا را که از پیشرفت فیزیکی بالای 70 تا 80 درصد برخوردار است با کمک دولت و تخصیص منابع از سایر ردیفها و امکاناتی که در اختیار رئیس جمهوری و در ردیفهای متمرکز هست را دوره زمانی کوتاه به سرانجام برساند.وی افزود: البته این طرحها نیز باید به گونه ای باشد که در زندگی مردم، تامین معیشت آنها و ایجاد اشتغال نیز تاثیر گذار باشند.

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: اگر پروژه ای باشد که به شکل استثنایی پیشرفت کمتری داشته اما اهمیت فوق العاده ای دارد می توان به آن پروژه هم منابعی را اختصاص داد که مردم زودتر به خدمات مورد نظر برسند.وی افزود: در بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در حوزه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای نیز این سیاست مورد توجه قرار گرفت با این تفاوت که در سفرها معمولا رئیس جمهوری با تخصیص 100 درصد منابع موافقت می کنند و در سال بعد هم تعهد می کنند تخصیص 100 درصد صورت گیرد یعنی در سال 1394 همه پروژه ها به نتیجه و اتمام برسد.