نامه ی سرگشاده ی حزب اتحاد ملت به نمایندگان خوزستان در اعتراض به طرح موسوم صیانت از فضای مجازی

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (شعبه ی خوزستان) در اعتراض به تصویب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی ، خطاب به نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی ، نامه سرگشاده ای را منتشر کرد. متن نامه مذکور به شرح زیر است : نمایندگان محترم استان خوزستان در مجلس […]

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (شعبه ی خوزستان) در اعتراض به تصویب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی ، خطاب به نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی ، نامه سرگشاده ای را منتشر کرد. متن نامه مذکور به شرح زیر است :

نمایندگان محترم استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

همانطور که مستحضر هستید، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در ابتدای مراحل تبدیل شدن به یک خط مشی عمومی، با مخالفت های گسترده ای مواجه شده و مسبب نارضایتی های زیادی در جامعه گردیده است. نظر به اینکه ” فرهنگ ، مبدا همه‌ی خوشبختی ها و بدبختی های یک ملت است ( صحیفه ی امام ۱۳۷۸: ۳۰۶) و با توجه به اینکه آینده فرهنگی یک ملت، عمیقا متاثر از سیاست ها و خط مشی گذاری های حوزه فرهنگی می‌باشد، ضروری ست بازخوردهای ِ آحاد جامعه و نگرش و ملاحظات عموم ذی نفعان در ارتباط با این طرح به دیده اعتبار نگریسته شده و در تدوین و تصویب این قانون، صرفا به مدل سیاسی خط مشی گذاری و دغدغه ی صاحبان قدرت که لزوما منطبق بر دغدغه ی عام نیست، اکتفا نشود.

امعان نظر عبرت آموزانه در طرح ها و خط مشی ها و قوانین حذف و محدودیت و انسداد، مانند قانون جرم انگاری داشتن گیرنده ماهواره و فیلتر کردن برخی از اپلیکیشن ها، ما را با این واقعیت آشکار مواجه می کند که جهان اطلاعات و فضای آگاهی و منظومه های فهم را نمی توان پشت دیوارهای انسداد و حذف و عزلت پنهان کرد.

در دوره ای که کشورها با توجه به پارادایم‌های آینده نگر ، در اتخاذ و بهره مندی از فناوری های نوین رایانه‌ای و فناوری های اطلاعات و دستیابی به آخرین یافته های علمی از طریق شبکه ی جهانی اینترنت، از همدیگر سبقت می گیرند و برای سهولت دسترسی به این مواهب و اجتناب از تبعات مضر و ناخواسته‌ی محتمل آنها، ساختارهای نهادی و حقوقی و خط مشی های عقلایی، طرح ریزی می کنند، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که قرار است در یک کمیسیون مشترک تصویب شود و شاکله ی آن در رسانه ها منتشر شده است، یک طرح واپسگرایانه ی بی حاصلی خواهد بود که همچون قوانین انسدادی و محدویت آفرین سلف اش، با موانع اجتماعی و مقاومت عمومی گسترده ای مواجه خواهد شد و در میدان عمل راه به جایی نخواهد برد و جز هدر دادن منابع مالی و تحمیل هزینه های فرصت بر دولت و ملت، حاصلی برای کشور نخواهد داشت؛ چرا که نمایندگان کمیسیون مذکور با توجه به سوابق فعالیت ها و درجه تحصیلات، محققا، قدرت علمی و صلاحیت لازم برای بررسی همه ی متغیرهای موثر بر این خط مشی را نخواهند داشت، یقیقا زمانی عقلایی و مثمر ثمر خواهد بود که به تحقق حداکثر سود اجتماعی منجر گردد و همه ی ارزش های اساسی از قبیل ارزش های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی قربانی شده یا بدست آورده شده را دقیق بسنجد.

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی نه تنها هیچ حقی از حقوق کاربران ایرانی را تضمین نمی کند بلکه در عمل میدان فراخ و ید مبسوطی برای قیم مآبان و پدرسالاران و صاحبان قدرت فراهم می آورد تا در سایه ی جداسازی کاربران از جهان اطلاعات و مجموعه‌ی آگاهی های لازم موجود در محیط های پیرامونی، به فسادها و رانت ها و تخلفات خود، بدور از چشم جامعه مدنی، سهولت و مصونیت ببخشند. این طرح ، پیش و بیش از آنکه اسباب مصونیت و حفاظی برای مردم باشد برای صاحبان قدرتی که سودای فساد و نهان کاری دارند و مترصد فضای مه آلود و غیرشفاف می باشند، فرصت مغتنم بی بدیلی فراهم خواهد ساخت.

لذا انتظار می رود نمایندگان محترم نسبت به هرگونه طرح و لایحه ای که به محدودسازی آزادی ها و دیگر بهره مندی های قانونی مردم، منجر می شود، امانتدارانه و مسئولانه، حساس باشند و با سکوت و همنوایی منفعلانه ی خود، به عزلت جهانی تلخ این کشور و عقب افتادن آن از قطار سریع علم و فناوری، دامن نزنند تا در پیشگاه خداوند متعال و مردم و آیندگان، متحمل شرمساری و ندامت نگردند.

بر همین اساس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی – شعبه ی خوزستان- بر حسب وظیفه‌ی حرفه ای، اخلاقی و شرعی خود و لزوم دفاع از حقوق قانونی ملت، همراه و همصدا با آحاد ملت، مخالفت خود را با تصویب این طرح ِ بی ثمر، به استحضار نمایندگان محترم استان خوزستان می رساند و انتظار دارد نمایندگان محترم جهت تنویر اذهان عمومی، نظر و موضع صریح و شفاف خود را در خصوص این طرح به استحضار مردم برسانند و گام مثبتی در جهت کاستن از نگرانی ها و دغدغه های مردم بردارند تا بدینوسیله در خلق و احیاء فضای اعتماد و امید به آینده ، مساهمت داشته باشند.