در هیاهوی پیامدهای خشکسالی , تجزیه آبی خوزستان رسما کلید خورد

داریوش بهارلویی :با ارسال نامه هایی از طرف معاونت آب وزارت نیرو در آخرین روزهای دولت زین پس تمامی اقدامات و هر نوع تصمیم و عملیات و یا سیاست گذاری در خصوص رودخانه های استان باید با هماهنگی و زیر نظر مدیران کل حوضه های آبریز انجام گردیده و مدیران عامل شرکت های آب موظف […]

داریوش بهارلویی :با ارسال نامه هایی از طرف معاونت آب وزارت نیرو در آخرین روزهای دولت زین پس تمامی اقدامات و هر نوع تصمیم و عملیات و یا سیاست گذاری در خصوص رودخانه های استان باید با هماهنگی و زیر نظر مدیران کل حوضه های آبریز انجام گردیده و مدیران عامل شرکت های آب موظف هستند در امور خود هماهنگی و به نوعی مجوز و دستورهای لازم را از مدیران حوضه ها دریافت دارند .این سرآغاز تضعیف سازمان آب و برق و استانی است که رودخانه های منتهی به آن از چندین ولایت عبور کرده و شانس اثر گذاریش در شورای های تصمیم گیر حوضه ها در برابر استانهای بالادستی به صفر متمایل می گردد .

در این بین فقط زاینده رود و اصفهان است که راسا در امور خویش به سایر استان ها وابسته نبود و مدیران همان استان درباره سیاست های آبی تصمیم خواهند گرفت .بعد از این دستورها باید منتظر بود که سه مدیر کل حوضه به همراه اعضای کمیسیون حوضه ها و با هماهنگی و هم راستایی و زیر نظر معاونت امور تنظیم گری و تلفیق اب کشور , سیاست های دریافتی و مورد نظر خود را هر گونه که باشد دور از نظر کارشناسان مستقل و یا با تجربه صنعت آب برای خوزستان اخذ و اجرایی نمایند . اگر چه استاندار در این کمیسیون ها حضور دارد اما به نظر نمی آید به همان دلیل پیشگفت در تقابل با سایر استانداران بالا دستی اثری در این پروسه داشته باشد و بیشتر برای آن است که بتوانند تبعات اعتراضات استانی را کنترل کرده و هر جا نیاز باشد از آن به عنوان سپری سود جویند .اگر تصور خواهید کرد شرایط رو به بهبود خواهد رفت آینده نشان خواهد داد که این ترتیبات که الگو برداری بوده و بدون پشتوانه و گزارشات فنی قابل بررسی اخذ شده است چقدر موجب نجات آب و استان خواهد شد.از هم اکنون با این صنعت و قدمت بیش از ۶۰ ساله اش باید خداحافظی نمود .