آذری جهرمی: برای زندگی می‌جنگیم، حتی اگر داوری یکسویه باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما زندگی می‌خواهیم و برای زندگی می‌جنگیم؛ حتی اگر داوری‌ها یک‌سویه باشد.«محمدجواد آذری جهرمی» در توییتر نوشت: تیمی که بازی می‌کند زنده است، زندگی می‌کند و زندگی می‌بخشد.‏وی افزود: ممکن است شیوه رقابت، مثل مسابقه ایران و بحرین باشد، اما این دلیلی به […]

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما زندگی می‌خواهیم و برای زندگی می‌جنگیم؛ حتی اگر داوری‌ها یک‌سویه باشد.«محمدجواد آذری جهرمی» در توییتر نوشت: تیمی که بازی می‌کند زنده است، زندگی می‌کند و زندگی می‌بخشد.‏وی افزود: ممکن است شیوه رقابت، مثل مسابقه ایران و بحرین باشد، اما این دلیلی به کنار کشیدن نیست. ما زندگی می‌خواهیم و برای زندگی می‌جنگیم؛ حتی اگر داوری‌ها یک‌سویه باشد.‏جهرمی با این توییت که هشتگ انتخابات داشت، تاکید کرد: به‌جای بازی نکردن، تسلیم شدن و مردن، بازی کنیم.