لاریجانی از موضع رییس جمهوری پس از استیضاح تشکر کرد

رییس مجلس شورای اسلامی از واکنش رییس جمهوری پس از استیضاح رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یک موضع ارزشمند تشکر کرد.ˈعلی لاریجانیˈ روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران درقم افزود: اظهار نظر رییس جمهوری پس از استیضاح فرجی دانا سنجیده بود و این مساله باید به عنوان پایه ای قرار […]

رییس مجلس شورای اسلامی از واکنش رییس جمهوری پس از استیضاح رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یک موضع ارزشمند تشکر کرد.ˈعلی لاریجانیˈ روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران درقم افزود: اظهار نظر رییس جمهوری پس از استیضاح فرجی دانا سنجیده بود و این مساله باید به عنوان پایه ای قرار گیرد که زمانی که مجلس شورای اسلامی در موضوعی نظر خود را بیان کرد همه به این تصمیم احترام بگذارند.وی گفت: امیدواریم که این روند همچنان ادامه داشته باشد که مطمئنا به روابط دولت و مجلس شورای اسلامی کمک خواهد کرد.رییس مجلس شورای اسلامی درادامه به موضوع بسته پیشنهادی دولت برای رونق تولید نیز اشاره و یکی از مباحث را دراین زمینه کاهش سود بانکی ذکر کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی از مدتها قبل روی این موضوع کار می کرد.وی همچنین توجه جدی به تولید در کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای پشتیبانی از تولید در کشور بانکهای عامل از عوامل نقش آفرین دراین موضوع هستند که باید نسبت به آن توجه جدی داشت.