امام جمعه شوش دیدار کنندگان با خاتمی را آلت دست دشمن نامید

امام خطیب جمعه شهرستان شوش در گفتگو با سایت خبری رهیاب نیوز دیدار کنندگان با خاتمی را آلت دست دشمن نامید.وی گفت:وابسته به گروه اامروز دشمن بیکار ننشسته و دسیسه های شوم خودش را یا به صورت مستقیم و یا به واسطه برخی افراد جاهل در داخل کشور انجام می دهد.وی افزود: اگر انسان راه […]

امام خطیب جمعه شهرستان شوش در گفتگو با سایت خبری رهیاب نیوز دیدار کنندگان با خاتمی را آلت دست دشمن نامید.وی گفت:وابسته به گروه اامروز دشمن بیکار ننشسته و دسیسه های شوم خودش را یا به صورت مستقیم و یا به واسطه برخی افراد جاهل در داخل کشور انجام می دهد.وی افزود: اگر انسان راه مستقیم را در پیش گیرد به خوبی با افرادی که سعی می کنند او را از راه اصلی منحرف کنند؛ آشنا می شود، حال آنکه در مسأله فتنه 88 همه مردم ایران به روشنی مشاهده کردند که سران فتنه با چه ابزار و امکاناتی سعی در انحراف مردم از خط ولایت فقیه و اسلام ناب محمدی بودند.

48117_635437866880366654_s

وی با تأکید بر این که در مسأله فتنه 88 بر جهانیان مبرم شد که سران فتنه ارتباط مستقیم با سرویس های جاسوسی دارند، اذعان داشت: این که سران فتنه همچون خاتمی با سرویس های جاسوسی ارتباط دارد، شکی در آن نیست.با اشاره به دیدار بعضی از اساتید دانشگاه شهید چمران با سران فتنه گفت: اگر شما به فکر مردم غزه بودید، به دیدار فردی که حامی و پشتیبان آن دسته از افراد مزدوری که شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» می دادند، نمی رفتید.امام جمعه شوش کرد: هیچ شکی نیست که آن دسته از افرادی که به دیدار یکی از سران اصلی فتنه 88 رفته اند، خود فتنه انگیز بوده و آب به آسیاب دشمن ریخته اند؛ چرا که سران فتنه دشمن اصلی آب و خاک و ملت عزیز ایران اسلامی بوده و هستند.

این روحانی در ادامه افزود: صدای مرا به آن افرادی که با آقای خاتمی دیدار کرده اند، برسانید که شما یا خود دشمن هستید و یا در میان شما دشمن است و یا به نوعی آلت دست دشمن قرار گرفته اید.وی تصریح کرد: البته ممکن است افرادی ناآگاه و بدون بصیرت در این دیدار شرکت کرده باشد که  البته اشتباه محض بوده است؛ چرا که با این کار به ابزاری برای دشمن تبدیل شده اید تا به واسطه آن در درجه اول فتنه ای برپا کنند و در درجه دوم سرپوشی گذارند بر آن اقدامات ننگینی که سران فتنه مرتکب شده اند.امام جمعه شوش، خطاب به برخی اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اگر امام جمعه ای بخواهد واقعیت را بگوید و حقایق را بر ملا کند، فتنه انگیزی کرده است؟ آیا آب به آسیاب دشمن ریختن فتنه انگیزی است یا بیان حقایقی که از زبان  یک امام جمعه بازگو شده است؟استاد سطح عالی حوزه های علمیه کشور، خواستار پاسخ صریح آن گروه دیدار کننده شد و افزود: شما به من پاسخ دهید که در این مدت چند ساله، آیا  خاتمی از مواضع خود عقب نشینی کرد؟ آیا آمد اعلام کند که در فتنه 88 ما مقصر بودیم و اعلام عذرخواهی و پشیمانی کند؟ آیا این آقای خاتمی نبود که جوانان نظام را علیه امام و ولایت فقیه شوراند؟ پس ما چگونه باور کنیم که ایشان از برجستگان و فرهیختگان و معتمدان این ملت شهید پرور است.امام، در پایان سخنان خود، اظهار داشت: به یقین رفتن به سوی اینها از طرفی فتنه و تفرقه بوده و از سوی دیگر نیز خیانتی بزرگ هم به نظام و هم به مردم است.

لازم به یادآوری است سایت رهیاب نیوز در طول گفتگو از آقای امام بعنوان آیت الله یاد کرده است.