حمایت نماینده ایذه از وزیر علوم :فرجی دانا چوب مسئله دانشجویان ستاره دار و بورسیه های غیرقانونی را می خورد

حجت الله درویش پور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی معتقد است که فرجی دانا وزیر علوم چوب افشا کردن بورسیه های غیرقانونی دولت احمدی نژاد را می خورد.نماینده مردم ایذه و باغملک بیان داشت: از نخستین روز فعالیت فرجی دانا در وزارت علوم، برخی از آقایان نسبت به بازگشت دانشجویان ستاره دار […]

حجت الله درویش پور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی معتقد است که فرجی دانا وزیر علوم چوب افشا کردن بورسیه های غیرقانونی دولت احمدی نژاد را می خورد.نماینده مردم ایذه و باغملک بیان داشت: از نخستین روز فعالیت فرجی دانا در وزارت علوم، برخی از آقایان نسبت به بازگشت دانشجویان ستاره دار و عزل و نصب ها در این وزارتخانه اعتراض داشتند.وی افزود: بیشترین ناراحتی معترضان به فرجی دانا به خاطر بازنگری در بحث 3 هزار بورسیه ای است که دولت احمدی نژاد انجام داده است و طبق نظر وزارت علوم این اقدام قانونی نبوده است.

IMAGE634920196862656250

درویش پور اضافه کرد: نمایندگانی که خواستار استیضاح فرجی دانا هستند روی مسئله ی مذکور خیلی حساسند و این مسئله بود که باعث تنش شد.این نماینده مجلس با بیان اینکه فرجی دانا چوب بازگرداندن دانشجویان ستاره دار و افشای بورسیه های غیرقانونی را می خورد گفت:  ستیضاح کنندگان از افشای مسئله بورسیه های غیرقانونی راضی و خوشحال نیستند، چراکه در غیراینصورت با افشای اسامی دریافت کنندگان آن، مشخص می شود که انگیزه استیضاح فردی و شخصی بوده است.وی گفت: بنده به همراه جمعی از دوستان دیگر در کمیسیون تحقیقات با استیضاح فرجی دانا مخالفت کردیم اما برخی دیگر به شدت بر روی این مسئله مصر هستند.

درویش پور اضافه کرد: این آقایان در کمیسیون می گفتند، فرجی دانا فتنه گران را به وزارت علوم آورده و به ضدانقلاب ها اجازه داده در دانشگاه ها درس بخوانند.وی ادامه داد: موضوع اصلی که افشای بورسیه های غیرقانونی است در جلسات کمیسیون مورد بحث قرار نگرفته اما مشخص است که اصل قضیه همین است و آقایان نگران این موضوع هستند.نماینده مردم ایذه و باغملک اضافه کرد: در واقع، وقتی بحث بورسیه مطرح شد، تنش بالا گرفت و اینها گفتند، وزیر باید برود.حجت الله درویش پور در پایان گفت: در روز استیضاح فرجی دانا، اسامی دریافت کنندگان بورسیه های غیرقانونی در بین نمایندگان حاضر در مجلس پخش خواهد شد.