تفکیک دولت ها به حال و آینده ، تدبیر یا کج اندیشی؟

محمدرضا چمن نژادیان :در شرایط سخت کنونی اقتصادی، تحریمی و تحریفی  که از سوی رهبری تاکید و توصیه به هماهنگی شورای اقتصادی و سران قوا شده است.و کلیت طرح گشایش اقتصادی دولت مبنی بر فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت به مردم در بورس به تصویب سران قوا و شورای کارشناسی اقتصادی بننظور سه گانه زیر […]

محمدرضا چمن نژادیان :در شرایط سخت کنونی اقتصادی، تحریمی و تحریفی  که از سوی رهبری تاکید و توصیه به هماهنگی شورای اقتصادی و سران قوا شده است.و کلیت طرح گشایش اقتصادی دولت مبنی بر فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت به مردم در بورس به تصویب سران قوا و شورای کارشناسی اقتصادی بننظور سه گانه زیر رسیده است.:

۱-مقابله با تحریم نفتی

۲-ایجاد سرمایه برای مردم

۳-تزریق جان تازه به بورس…

و دولت هم با توجه به ضرورت و فوریت اقدام به تهیه ی آیین نامه ی اجرایی آن کرده است.اما متاسفانه مشاهده می گردد، از دودکش برخی مخالفین دولت مستقر کج اندیشانه غبارهای آلوده به سم مهلک تفرقه بلند شده است.در شرایطی که دولت  خود مشغول مبارزه با مشکلات تحریمی و کرونایی با رای اکثریت ملت می باشد، و خود را موظف‌و‌متعهد به تلاش تا روز آخر عمر می داند‌.اما با نهایت تاسف نشانه هایی از حماقت با تحریف، ترویج نگاه  پوپولیستی  و خصمانه به حال مردم و منافع مملکت  به چشم می خورد.و به تفکیک توفیق دولت حال و آینده از سوی افرادی رای حداقلی و برای خود شیرینی مغرضانه و کوچک اندیشی عوام فریبانه  دامن زده می شود.

که آه و اندوه از نهاد ملت، دلسوزان آگاه به منافع ملی و رای ملت بلند کرده ومایه ی تاسف است ،که صدای و سیما ملی(میلی) بجای اینکه نگاه عقده گشایی و کوچک اندیشانه ی انتقال دیون و بدهی  دولت فعلی و به  دولت آینده را از منظر منافع ملی و خدمت به مردم در شرایط سخت داخلی و بین المللی محکوم کند.به نوعی  به عنوان یک توفیق  جناح انقلابی نظام در مقابل دولت مستقر برجسته و تبلیغ با تکرار فتح گونه ی مصاحبه ی رئیس کمیسیون اقتصادی می کنند. و رویکرد همراهی قوه ی قضاییه به مخالفت با دولت در افکار عمومی دامن می زند.

در این زمینه مواضع صریح و منطقی  ریاست محترم جمهوری اسلامی قابل تامل است. که فرمودند: که چرا درشت‌گویی بدون دادن راهکار می شود؟بنابر نگاه غیر منطقی مخالفین دولت چنین تعبیر می شود که دولتها در پایان عمر خود باید از انجام تلاش و کارهای مثبت که به دولت بعدی می رسند خودداری کنند.آیا این نگاه یعنی توفیق عقلانی و انقلابی ؟و آیا بسط و تبلیغ  نگاه واگرایی کینه ورزانه در سطح قوای ملی وفلج کننده ی زندگی ملت یک توفیق انقلابی است؟آیا ترویج این نوع رویکرد بازدارنده با منفی گری  دو قوه در مقابل دولت مستقر  مغایرت با فلسفه ی انقلاب اسلامی ، عقلانیت و منویات مقام معظم رهبری نیست؟

در کجا دنیا توفیقات دولت مستقر برای رفاه حال عمومی آنهم در زمان جنگ و اقدامات خصمانه ی بیگانگان را کسی برای  شکست رقیب سد می کند؟بنابراین با توجه به فضاسازی جناح پوپولیست اندیش و سطحی نگر به منافع ملک و ملت هشدار داده می شود.که در اسرع وقت باید چنین مواضع خطرناک، غیر مدنی و تفرقه افکنانه از طرف بزرگان ملی، اهالی رسانه و ملت هوشیار با حفظ نگاه کارشناسانه، نقد عاقلانه و حتی مخالفت مدنی رصد و جلوگیری گردد.

درغیر اینصورت احتمال هر نوع تصمیم  فاجعه بار، واگرایی اجتماعی در آینده و دلسردی ملت برای مشارکت فعال بیش از پیش در انتخابات متصور و‌ محتمل است، امکان تشدید  درعدم استقبال وجود دارد.لذا این نوع رویکرد در تصمیمات ملی را برای تحقق توفیقات جناحی و سد دولت فعلی و مصونیت دولت آینده  را می توان نوعی کوچک اندیشی به منافع ملی و انتقام از دولت منتخب و  رای ملت در سال پایانی دولت  قلمداد کرد.