دور دوم مجلس و ضرورت انتخاب مبتنی بر تعقل

سید کریم موالی زاده :انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی با تمامی فراز و فرودهایش در شرف به سرانجام رسیدن است.همگام با این رویداد مهم و چه بسا تاریخی (به دلایل بسیار متعدد ؛ هم در سطح ملی و هم در سطح استانی و با قید بسیار مهم و ضروری از بُعد حوزه انتخابیه)و پیشامدهای […]

سید کریم موالی زاده :انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی با تمامی فراز و فرودهایش در شرف به سرانجام رسیدن است.همگام با این رویداد مهم و چه بسا تاریخی (به دلایل بسیار متعدد ؛ هم در سطح ملی و هم در سطح استانی و با قید بسیار مهم و ضروری از بُعد حوزه انتخابیه)و پیشامدهای بد عرصه پرتلاطم اقتصادی و تورم افسار گسیخته و افزایش سرسام آور اقلام مصرفی سبد خانوار ، که متاسفانه باعث یک سرخوردگی عمومی در سطح جامعه شده است.

حال و با علم به همه عرایض فوق الذکر عوامل مهمی در همین مواردی که در بالا از آنها یاد شد ضرورت مشارکت در راستای یک انتخاب هدفمند را نشان می دهد در گام اول در بین دو کاندیداتوری که متشرف به صعود به مرحله دوم را پیدا کرده اند آقای دکتر شبیب جویجری با فاصله بسیار زیاد و یک سر و گردن از آقای مهندس سراج ارجحت تر می باشند.دکتر جویجری با علم به اینکه سن زیادی هم ندارند اما ماحصل حضورشان در نهادهای قانون گذاری ، دولتی و حاکمیتی از ایشان فردی با تجربه ، ذینفوذ ، محل وثوق و شخصیتی آشنا به راه حل ها ساخته است . تداوم حضور شبیب جویجری در تهران و در مرکز ثقل حاکمیت کشور و همچنین حضور مستمر ایشان در مراکز صُنع قرارها و تصمیمات از دکتر جویجری سرمایه ای بی بدیل ساخته است و پیروزی وی را در مجلس حتی می توان توأمان بعنوان یک نیاز و ضرورت ملی تلقی نمود که این مهم می بایست بعنوان یک فرصت استثنائی در شرایط موجود تلقی کرده و از آن ظرفیت بسود حوزه انتخابیه اهواز ، کارون ، باوی و حمیدیه بعنوان یک فرصت یاد نمود.

اگر هم بخواهیم از زاویه دیگری به شخصیت حرفه ای ایشان تمعن و دقت نظر بیشتری داشته باشیم و بعبارتی مصداقی تر صحبت نماییم ، حضور دکتر جویجری را می توان در دو دوره متوالی در مجالس هفتم و هشتم از ایشان بعنوان فردی کاردان و آشنا به تمامی مناسبات مجلس یاد کرد ، همچنین تداوم این حضور در دولت و در قامت سفیر جمهوری اسلامی ایران با توجه به الزامات ، پروتکل ها و اداب معاشرت رجال سیاسی بر سیاست ورزی و تبحرشان در ظرفیت های پیدا و پنهان صحنه سیاسی ایران بعنوان واقعیتی انکار ناپذیر یاد کرد و با این صبغه می توان ایشان را در رده نمایندگان تهران و برخی از حوزه های انتخابیه کشور همچون اصفهان ، تبریز ، قم و … که نمایندگان آنها با سابقه وزارت ، معاونت دولت های سابق و ایضا سفارت همتراز دانست ، حضور نمایندگانی با زرومه و پشتوانه فعالیت حاکمیتی قوی ، تاثیرگذاری آنها را در کمیسیون ها ، رایزنی ها درون مجلس در راستای رد یا تایید لوایح و طرح ها و همچنین پیگیری های که در سطح وزارت خانه می شود یک رقم سخت دانست که براحتی نمی توانند از او عبور کنند یا اگر بخواهم کمی عامیانه تر بگویم سرش را نمی توانند شیره بمالند.

فارغ از همه ظرفیت های قابل توجهی که می توان گفت در تمامی ادوار حتى یک کاندیداتور یا نماینده ای بصورت یکجا همه آنها را همزمان داشته باشد ، حضور ایشان در پست مدیر کلی بازرسی مجلس است ، این جایگاه فارغ از ماهیت حاکمیتی اش ، دریچه ای است که باعث معرفی و آشنائی ایشان به نهادهایی مرتبط با مراکز قضائی و شخصیت های بزرگ و مهم کشوری در قوه قضائیه شده است ، از طرفی هم اشراف معلوماتی دکتر شبیب جویجری به نمایندگان ، دفاتر و مجموعه های آنها باعث رشد روزافزون روابط دوستانه و حسنه نمایندگان با ایشان شده است که این ظرفیت پنهان در بکارگیری و همراهی دیگر نمایندگان در راستای منافع حوزه انتخابیه و استان بعنوان یک سرمایه پنهان انکار ناپذیر است

حال که ایشان به دور دوم راه یافته اند نباید با علم به شرایط سختی که در ابتدا به آنها اشاره نمودم از مشارکت حداکثری جهت پیروزی دکتر جویجری کوتاهی نماییم و شهر و استان را در وضعیت بد و بغرنجی رها کنیماینکه با چه برداشتی به پایان مطالعه این متن برسیم از اهمیت ضرورت یک انتخاب آگاهانه و مسولانه نمی کاهد و بنا به هر دلیلی نباید با انتخابی منفعلانه تمامی داشته های دکتر شبیب جویجری را نادیده گرفت و شرایط أهواز و استان را هم از این بدتر نمود.

 

**تولیدگر و دانش آموخته حقوق و روابط بین الملل