نماینده اسبق اهواز در مجلس شورای اسلامی:اتهام تمایل جریان اصلاحات به خروج از مواضع ضدصهیونیستی هیچ مستند تاریخی و منطقی ندارد

اوج عملکرد محور مقاومت و تاج المعارک آن ،یعنی جنگ 33 روزه حزب الله بود .این مقاومت به پشتوانه دوازده سال فعالیت و کار آماده سازی ،تجهیز و آموزش مجاهدان که از سوی دولت ایران در سکوت تمام انجام شد.به گزارش خبرنگار عصر ما ،جاسم شدید زاده در حاشیه حضور پرشور و باشکوه مردم ایران […]

اوج عملکرد محور مقاومت و تاج المعارک آن ،یعنی جنگ 33 روزه حزب الله بود .این مقاومت به پشتوانه دوازده سال فعالیت و کار آماده سازی ،تجهیز و آموزش مجاهدان که از سوی دولت ایران در سکوت تمام انجام شد.به گزارش خبرنگار عصر ما ،جاسم شدید زاده در حاشیه حضور پرشور و باشکوه مردم ایران اسلامی در راهپیمایی سراسری “روز جهانی قدس” در راستای حمایت از مردم ستمدیده غزه و محکومیت جنایات ضدبشری رژیم اشغالگر قدس ،با تمجید از این حضور گستردهبر همراهی اصلاح طلبان در طول سال های پس از انقلاب اسلامی با ملت بزرگ ایران براساس آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری در این مسیر تاکید کرد .

567

وی گفت:اوج عملکرد محور مقاومت و تاج المعارک آن ،یعنی جنگ 33 روزه حزب الله بود .این مقاومت به پشتوانه دوازده سال فعالیت و کار آماده سازی ،تجهیز و آموزش مجاهدان که از سوی دولت ایران در سکوت تمام انجام شد،آن دوره مقارن با حاکمیت دولت های سازندگی و اصلاحات بود.آگاهان امور استراتژیک نظامی نقش دریابان علی شمخانی وزیر دولت اصلاحات را در این زمینه را بسیار پراثر و برجسته ارزیابی کرده اند.در نتیجه می توان گفت اتهام تمایل جریان اصلاحات به خروج از مواضع ضدصهیونیستی و حمایتی جمهوری اسلامی از جبهه مقاومت و فلسطین هیچ دلیل منطقی و استناد تاریخی ندارد و مشی بزرگان و شخصیت های اصلاحات همراهی همیشگی با جبهه مقاومت را نشان داده و می دهد.