اعضای هیات رئیسه سِنی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شدند

سیدرضا تقوی: در این دوره، پس از مراسم افتتاحیه، هیات‌رئیسه موقت انتخاب نمی‌شود، بنابراین باید طبق آیین‌نامه جدید نیز هیات‌رئیسه دائمی مجلس یازدهم برای مدت یک سال تعیین شود.در جلسه امروز مقرر شد که برای زمان انتخاب رئیس و اعضای دائمی هیات‌رئیسه مجلس در دوره یازدهم، پس از جلسه افتتاحیه از منتخبان به صورت استمزاجی […]

سیدرضا تقوی: در این دوره، پس از مراسم افتتاحیه، هیات‌رئیسه موقت انتخاب نمی‌شود، بنابراین باید طبق آیین‌نامه جدید نیز هیات‌رئیسه دائمی مجلس یازدهم برای مدت یک سال تعیین شود.در جلسه امروز مقرر شد که برای زمان انتخاب رئیس و اعضای دائمی هیات‌رئیسه مجلس در دوره یازدهم، پس از جلسه افتتاحیه از منتخبان به صورت استمزاجی رأی‌گیری شود