قدس فراموش نمی شود

سعید حمیدیان مقدم : پاسداشت آرمان ها به معنای محافظت بر عقاید است. آزادی قدس و سرزمین های اشغالی فلسطین آرمان جاودان ملت بزرگ ایران اسلامی است . آرمانی که از عمق اعتقادات الهی و بشر دوستانه و عدالت خواهانه آن نشات می گیرد. قدس اثری باستانی نیست بلکه میراث حیات یک امت و فلسفه […]

سعید حمیدیان مقدم : پاسداشت آرمان ها به معنای محافظت بر عقاید است. آزادی قدس و سرزمین های اشغالی فلسطین آرمان جاودان ملت بزرگ ایران اسلامی است . آرمانی که از عمق اعتقادات الهی و بشر دوستانه و عدالت خواهانه آن نشات می گیرد. قدس اثری باستانی نیست بلکه میراث حیات یک امت و فلسفه عزتمندی آن است. هر چند امسال ویروس منحوس و متقلب کرونا شیوع پیدا کرده است اما ذهن خلاق ایرانی مسلمان در زنده نگه داشتن آرمان های انسانی خود اجازه نمی دهد موانع مختلف او را از رسیدن به اهداف انسانی خود باز دارد. امسال در سراسر ایران اسلامی و جهان هشتک های قدس نیز به طور وسیع در فضای مجازی منتشر می شود تا خلائی در گرامی داشت روز جهانی احساس نشود.